2013

2013

Autorka zde představí své nové snové kresby, nedávné i čerstvé objekty a prostorové instalacce.
Výstava je inspirována myšlenkovým experimentem Erwina Schrödingera. Zaujala jí jeho slova a myšlenky např.: "...neexistuje žádný stav mezi životem a smrtí." Jak sama říká, "Podle mne umění může prokazovat aspekty polovičního stavu, dokonce může mapovat...