1999

Brouci – šperkovnice

3 objekty

Alpaka, měď a stříbro (délka cca 18 cm),

Ztraceno

1999

Pasířství

  • Obor ve svém jádru navazuje na prastaré pasířské řemeslo, které se rozvinulo ve 13 a 14 století společně s rytířskou kulturou. Pasířství je příbuzným oborem uměleckého kovářství, má s kovářstvím také společné kořeny v dávném zpracovávání kovů a má zároveň velmi blízký vztah ke zlatnictví a stříbrnictví. Pasířské práce se s rozvojem bižuterního průmyslu využívala pro potřeby sklářů a tím se zároveň zlepšovala úroveň řemeslnosti a dovednosti. Pasířství je pro bižuterii neopomenutelná součást. Tak jako skláři dokáží imitovat drahé kameny, pasíři dokáží pracovat s polodrahými kovy jako zlatníci a přitom být v souladu s potřebami průmyslu, který je živ z opakovatelnosti výlisků a kovových komponentů.

  • "Bižuterie a další výrobky ozdobnického průmyslu byly totiž v odborných kruzích přijímány vesměs přezíravě jako předměty z uměleckého hlediska podřadné. Jablonecké zboží u nich nemělo dobrou pověst a bylo považováno za produkt hromadné výroby s nízkou výtvarnou i řemeslnou kvalitou" (Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou 1880-2000)

Obklopena zdejší přírodou jizerských hor a potřebou kreslit a malovat jsem se rozhodla studovat na zdejší umělecké škole obor pasíř, který tehdy vedl ak. mal Zbyněk Kubánek. V dílnách jsem pracovala pod vedením pana Turka a pana Koníčka. Kvůli vážné a nezvládnuté zdravotní komplikaci jsem musela přejít do nižšího ročníku. Nikdy nezapomenu, jak se mne moji učitelé zastali a věnovali se mi i přes to, že realizace v řemesle jsem musela technologicky měnit. Nikdy nezapomenu, jak jsme společně hledali cesty k realizacím. Má maturitní práce je odkazem na nepřeberné tvarosloví entomologie, rozmanitost hmyzí říše mi tehdá evokovala rozmanitost bižuterních výrobků. Vytvořila jsem tři objekty brouků, jako pomyslné poklopy. Nazvala jsem je šperkovnice, což byl vlastně vtip, protože neměly tuto specifickou funkci, nic nezakrývaly a nic neschovávaly. Vyrobila jsem je pouze z tvarovaného drátu.