2004_Schránky - diplomová práce

27.04.2024

Prvotní inspirací mi byla dutina, uměle či přirozeně vytvořená. Tajemná třináctá komnata a v ní uschované tajemství, spousty škatulek naplněných všelijakými důležitými věcmi v mém pokoji,. půda plná naplněných krabic hračkami a především skleničky a sáčky s mušlemi nasbíranými u moře.

Už v dětství jsem se snažila s kamarádkou v lese postavit skrýš, ukrytou přede všemi. Je to asi potřebou "pradávna" skrývat nejenom věci, ale i sebe. Naše tělo je od počátku někam ukládané a schovávané. Úplně první schránou je lůno matky a poslední bývá dřevěná rakev v hrobě pod zemí.

Náš bipolární svět je v základě rozdělen na rovinu materiální a duchovní (éterní). Materie je pro člověka snadněji uchopitelná než "duchovní" nehmotná, kterou nemůže fyzicky udržet, vlastnit. Materie je pevná hmota, jenž podléhá času, stává se tak hodnotou nestálou, oproti éternímu duchovnu, které podléhá pouze tanscendenci a nepodléhá času, znamená hodnotu ustálenou, vyšší.

"Pokud byly krásné předměty stvořeny pouze pro potěšení člověka, mělo by se prokázat, že před objevením člověka bylo na zemi méně krásy než v době lidské existence. Byly eocenní měkkýši se spirálovitými nebo kuželovitými ulitami či druhohorní půvabně tvarovaní amoniti stvořeni k tomu, aby se jim člověk po uplynutí dlouhých věků ve své studovně obdivoval? Málo předmětů krásnějších než drobounké schránky rozsivek. Byly stvořeny proto, proto aby mohly být zkoumány a obdivovány v silném zvětšení mikroskopu?"

Charles Darwin

(Darwin, Charles, Richard Leakey, a Květa Jeníková. Darwinův původ druhů v ilustracích. První vydání. Knihy o přírodě. Praha: Panorama, 1989.)Schrány jsou vyrobeny pomocí laminátu a organických materiálů.

Využila jsem možnosti spojení pryskyřice s kůží a s peřím, vzniká tak velmi křehká schrána. Svou subtilností charakterizuje jemnost i křehkost obsahu, který by měl být něčím důležitým.

Vytvořila jsem tak 18 prototypů schránek připomínající jakési mušle...

 ... výňatek  z mé bakalářské práce z roku 2004, FUUD v Ústí nad Labem, ateliér Přírodních materiálů pod vedením profesora Jaroslava Prášila