2004 - Rejdy mejdy

05.06.2004

Společná výstava se Zuzanou Musilovou "Rejdy mejdy". Vernisáž tehdy dopadla divoce. 

     Radka Chocholoušová navazuje v projektu pro galerii U Kostela na svou předchozí akci, již realizovala na výše zmíněném workshopu Nová média Cheb. Tam se nechala inspirovat zestárlými fotografiemi z rodinného alba, které ji zachycují s rodiči, jak spolu na východoněmecké nudapláži staví z písku krokodýla; v Chebu pak o a šestnáct let později, avšak opět nahá a z písku modelovala naddimenzované tělo onoho zvířete. Touto činností rituálně zpřítomňovala dávnou minulost sebe a své rodiny; zaříkávala z paměti již vypadlou vzpomínku, jež v ní však zůstala živá díky vztahu ke konkrétním fotografiím. 

     V Bílině mají diváci možnost vidět jak tyto staré snímky, tak i novější fotografii, zachycující chebskou akci. Minulost bližší je konfrontována s minulostí vzdálenější na médiu fotografie, jež zmrazuje čas. Radčinou současností, která již není ničím prostředkována, jsou objekty, laminátové formy. Asociují krokodýla, ale i další, snad už vyhynulé amorfní vodní živočichy. Nejde o metafory dávno vyhaslých vzpomínek, takových, které nebyly zaznamenané žádným fotoaparátem? Jejich beztvarost jim umožňuje existenci pod hladinou bdělého vědomí, živé tekutině podvědomí, která sytí sny. Avšak zachycení beztvarého v jediném jeho momentě vzniká již pevně daný tvar, laminátová forma. A tato forma je zde v Bílině k dispozici divákům. Jejím prostřednictvím mohou původně beztvarou látku navezeného písku řádně zformovat. Moment stavění báboviček posunuje Radčino dílo z hloubání o spodních proudech vědomí člověka k pozemské radosti ze hry. A to je dobře.

Jaroslav Balvín 2004