2011 - Kresba pečetí

13.04.2011

Když jsem na jaře roku 2011 porodila svou první dceru, začala jsem hodně kreslit. Prostě jsem se vrátila k základní výtvarné technice. Už tehdy jsem začala propojovat organické tvary s mým vnitřním mikrokosmem. Jakobych hledala nějaké nové vnitřní orgány, které jsou jakousi odezvou na neznámé procesy fyzického světa. Kresby jsem měla tendence uzavírat do uzavřených tvarů. Hledání struktur a nových tvarů, které pak vyústilo o pár let později v hluboký zájem o čistý ornament. Všechny kresby jsou z té doby na formátu A3.

Toho roku na jaře 2011 vykvetl u babičky bílý květ na rostlině, která kvetla do té doby  pouze květy rudými. Babička z toho měla obrovskou radost a já jsem jí slíbila, že jí květinu i s ní jí vyfotím.