První krůčky a hned erotika

16.10.2023

Tohoto léta jsem se rozhodla, že se vrátím zpátky na univerzitní půdu. Žiji už dlouho se svými dvěma dcerami daleko od kulturního dění galerií a živého umění. Ač jsem schopná si užívat i introvertní polohu své tvorby, jakoby nadešel čas to změnit. Přihlásila jsem se na doktorské studium na Fakultu umění a architektury v Liberci. Výzkumný projekt, který jsem radě na přijímacích zkouškách předložila je koncipován tak, aby vycházel ze středu mého zájmu, což je zjednodušeně předloženo zde v rámci tohoto příspěvku na webovém blogu: les, znak a tělo.

Můj výzkum je zaměřen na průzkum terénu našeho regionu ve vztahu ke sklářskému a bižuternímu průmyslu. Ráda bych vytvořila mapu znaků, které vycházejí z tvarosloví krajiny. Jsem teď na oficiální cestě bádání a vnitřního usebrání. Jsem odhodlaná zpracovat velkou hromadu materiálu, kterou celá léta sbírám a tvořím.

Ráda bych tento proces sdílela, psala o něm, točila ho, fotila, kreslila a modelovala. Minulý víkend jsem se byla uvědomněle projít lesem nedaleko Srnčího dolu v Jablonci nad Nisou, abych nechala myšlenky volně proběhnout zarostlými svahy kopců. Měla jsem sebou pouze mobil, protože mne nenapadlo, že hned první procházka bude tak úspěšná a les mi ihned na můj titulní název projektu "Modifikované tvary v přírodě ...znaky, stopy, objekty" odpoví.

Nalezených objektů jsem se nijak nedotýkala s ničím jsem nehýbala. Lesní erotika v její surové podobě. Co by na to řekl Matthew Barney?