Brouci 2000

06.07.2000

Brouci – šperkovnice

3 objekty

Alpaka, měď a stříbro (délka cca 18 cm),

ztraceno

1999

Můj zájem o entomologické tvarosloví tehdy vycházelo z fascinace přírodními formami a procesy. Hmyz, se svou nesmírnou rozmanitostí a komplexností forem, představuje nekonečný zdroj inspirace. Současně se mi zdálo, že hmyz a jeho formy jsou často opomíjené nebo přehlížené, a to i přesto, že jsou součástí našeho každodenního života a prostředí.

V uměleckém přístupu jsem se snažila tuto situaci napravit a přiblížit lidskému vnímání tento fascinující mikrosvět. Při samotné práci, která byla součástí maturitní praktické zkoušky v oboru pasíř (SUPSAVOS v Jablonci nad Nisou 1999/2000), jsem pracovala se základní šperkařskou technikou tvarováním a zpracováním drátů z alpaky, stříbra a mědi. S touto technikou jsem se snažila zachytit a interpretovat estetické kvality specifických živočišných forem. Přes přípravné kresebné studie a návrhy jsem dospěla k návrhu tří šperkovnic. Tato mnou navrhovaná šperkovnice sloužila jako ochranné uzavření odloženého šperku.

Do dnes se v rámci své tvorby zabývám otázkami, které se týkají vztahu mezi člověkem a přírodou, mezi kulturou a biologií. Hmyz a jeho formy mi tehdy poskytovaly unikátní optiku, skrze kterou jsem mohla tyto otázky zkoumat a reflektovat.

R. A. Chocholoušová v Jablonci n/N