Hlubinou je člověk a srdce jeho propastí… Žalm 64,7

Portfolio prací