„Výstava psů na Favu“

Obrazy malované různými barvami na různé materiály,

středně velké formáty.

Výstava byla spojena s živelnou akcí, která proběhla na chodbách Favu v roce 2006.

Akce vznikla na popud zákazu vstupu psů na území školy.

Přinesli jsme obrazy plné psů.

Bohužel fotodokumentaci akce nemám.