Tvořitel

Tvořitel
Prostorová instalace 2013, Hala Merina, Trenčín

Instalace Tvořitel v prostorách opuštěné továrny. Materiál: padlé větve okolních stromů, jakési papírové trubky nalezené v temném koutě, několik starodávných ochranných přileb, umělé vlasy, prostěradla a další tajemné, různě nashromážděné ingredience.
V díře betonové podlahy. Jako krajina prorůstající industriální temnotou. Krajina dávných močálů a podivných přízraků.
Nad větvemi stojí bytost zahalená v bílých prostěradlech, podivná bílá bytost, která sleduje děj pod sebou. Vidíme mudrce. Vidíme svědka obrodného aktu. Hniloba a rozkladný proces. Staré tělo továrny odumírá a je nahrazováno novým snem. Dusivá temnota nad horami kouřících továren. Celý svět zčernal. Už jen doutná pekelným ohněm. Není lidského pohledu, není lidského dechu. Nikdo nerozsvítí křišťálové lustry zapadlých síní.
Ale hluboko pod dunícími stroji, hluboko pod zapovězenou krajinou probleskne paprsek světla. Ukáže cestu puklinami země. Světelný prstík označí malou bílou perlu. Zvedá ji drobná růžová ručka… Zavane vítr a je slyšet drobounké nadšené ach… Lůno země se zachvěje.
Představa přichází zevnitř. Na nebi je tma. Ale v hlubinách se pomalu probouzí život. V tichu, klidu a temnotě.

Fotky z cesty: