Obřadní hlavy

Srdečně zveme na výstavu Radky Anny Chocholoušové s názvem Obřadní hlavy, která se uskuteční ve vitrínách kina Varšava v Liberci.
Vernisáž se koná ve středu 20. 11. od 18 hodin.
Výstava bude k vidění do 10. 2. 2020, přístup nonstop.

Instalace a rekonstrukce prastaré legendy, vymyšlený rituál.

Touto výstavou navazuji na předchozí instalaci „Cesta je příliš hluboká“, kde jsem nechala povstat na oltáři barokní kaple černou pannu neboli černou madonu. V této instalaci „Obřadní hlavy“ se zabývám vytvořením „madonského“ oltáře z hlav žen. Obětiny prastarých rituálů a jejich uctívání.

„Na začátku nebylo nic, jen tma, dokud bůh neřekl: „Budiž světlo!“ Byla to tedy tma, z které povstalo světlo. I alchymisté nazývali prvotní hmotu Prima materia – černá panna. S příchodem křesťanství byly sošky přejmenovány na černé Madony a většinou byly umístěny v podzemí katedrál. Lidé je s úctou nazývali blažené podzemní Paní nebo také naše Paní z podzemí.“

Radka Chocholoušová je tvůrčím chameleonem, který přebíhá v širém poli médií a tvůrčích přístupů, ovlivněna svým působením nejprve na SUPŠ a VOŠ v Jablonci n. N., poté na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí n. L. a pak na Fakultě umění brněnské FAVU, aby výsledně zakotvila ve svém rodném kraji a městě (Jablonci n. N.), obklopena zdejší faunou a florou a hory obestírající mystikou. Mystika je vůbec Radky stěžejním motivem a zdrojem, jde o její osobní, s tělem a symboly provázanou směs duchovních poselství a organických tvarů. Toto své magické podhoubí Radka vkládá do rozmanitých disciplín, od performance po malbu či kresbu, ilustraci a objekt. Další polohou a též výraznou samostatnou linkou je Radky fotografická práce. Ve vitrínkách se však zjeví její prostorová tvorba, instalace pojednávající magický imaginární rituál a jeho obřadní artefakty.

Těšíme se na viděnou!

Galerie Ahoj Nazdar Čau