Slávy dcera

„Posvátná místa, kamkoliv kráčíš“

„Nechci zlata, nápoje a jídla, titulů a korun žádati,

chceš-li mi však čeho dopřáti, Slávo, matko milá! dej mi křídla!“

( Ján Kollár, “Slávy dcera“)

Fotografická výstava založená na multiplicitě stále stejně se opakující situace v mém životě a mém vnitřním dialogu s „mnohovrstevnatostí“ tohoto světa. Na výstavě jsem vedle sebe poskládala 20 fotografií stejného okamžiku (samo odcházející dítě), abych tak vytvořila jednotnou vrstvu, jakousi matrici, ve které se jednotlivé fotografie stávají jediným celkem.

Jednou stále stejnou situací, jen v jiných prostorách. Snímky jsem vytvářela průběžně, během dvou předchozích let.
Oproti matrici složené z 20-ti fotografií odcházejícího dítětě, je postavena jediná veliká fotografie, která je osamocená jakýmsi vyvažujícím protipólem. Jedna myšlenka skrytá v jedné z mnoha vrstev tohoto světa. Nad dítětem, jsem nechala vznášet bílé bytosti.

Rozměry fotografické instalace:

Matrice složená z dvaceti fotografií, 420 x 120 cm

2014

1 fotografie 84 × 119 cm