Bílé Břehy – Velké semeno

2. ročník mezioborového setkání Bílé břehy, probíhalo 10. – 12. 8. 2012 nedaleko Všetat.

„Bílé břehy – Vize, naivita, setkání“

– třídenní mezioborové setkání na téma „um a zemědělství“. Celá akce probíhala v úrodné krajině Polabí, využívající inženýrských a občanských staveb v okolí vodní nádrže.

Vznikl tu prostor pro diskuzi s následnou možností tvořit v otevřené krajině.

několika-denní mezioborové setkání v úrodné krajině Polabí, využívající inženýrských a občanských staveb v okolí vodní nádrže Bílé Břehy, pro vznik diskuze a reakcí na téma ,,um a zemědělství“.

Je možné náš současný vztah k půdě, změnit například formou uměleckého zásahu ?

Může náš um a pocit, v kombinaci s patřičnou zdravou publicitou něco dokázat ?
Jakou poetiku skrývají inženýrské a zemědělské stavby z posledních 100 let vývoje naší kulturní krajiny ?

Oživení místa setkáním není proto možno chápat pouze v mantinelech proběhlé společenské akce, ale je potřeba rozumět této aktivitě také v širších souvislostech možné ,,nestátní“ péče o zemědělskou problematiku vůbec.
Veřejnosti je třeba formulovat názor, že polozapomenutá díla našich předchůdců mohou najít svoji aktivní polohu i v dnešní společnosti, nejen jako objekty neustále vyžadující opravu střechy nebo rozbitého kování.

Dlouhodobým záměrem je tedy opakovat tyto akce na dalších místech České republiky, popř. i v sousedních zemích, a opakovaně tak upozorňovat veřejnost na skryté či polozapomenuté hodnoty v kulturní krajině.

Moje realizace „Zářiče plodnosti“: „Na zemědělskou nádrž pro zachytávání vody jsem si dovolila namalovat symbol orla nesoucí plodné semeno. Orel se vnořuje do vody a spojuje tak oblohu se zemí. Přináší zemi vláhu a světlo, aby rostliny měly všeho dostatek a lidé měli hojnou úrodu.“

Chocholousova
Chocholousova
Chocholousova
Chocholousova
Chocholousova
Chocholousova
Chocholousova