Dračí hudba 2016

Dračí hudba, Raduše 2016

K zahájení mojí výstavy maleb na hradě Pantheon-Vranov na Malé Skále jsem připravila s dalšími hráči  malý komorní koncert.

odříkávaný text:

Drakova síň a člověka stín

Svět draka, element ohně, plamen víry, hořící pochodeň, vzplanutá láska, vášnivý akt, čarodějův kahan, šupinaté roucho, karmínové srdce, letící kometa, tělo hořícího anděla, šupinatý hřbet, ukousnutá ruka, krvavá záda, potemnělá krása, hlubinná jeskyně, řeřavé uhlíky, ďábelské oči, věrnost vraha, syčící pára, praskající skořápka, rozcuchané vlasy, myšlenka spásy, nebeští jezdci, vraní oko, bílý tesák, ostrý zub, hrozivá vidina, černočerná bažina, obrovský vítr, perleťové kosti, stříbrný popel, rytířský meč, krvavé roucho, hedvábné šaty, bílé světlo, raněné tělo, býčí šíje, jiskřící duše, plující oblaka, černá noc, hučící samota, naděje promlouvá, pravda tě odpoutá.

Zlaté slunce v ústech dračích,

klaním se Ti,

jsi to světlo v mojich očích …

Hráli:

  • Kati Linek – pila a zpěv
  • Kateřina Halamová – harmonika a zpěv
  • Raduše Chocholoušová – činely, buben a zpěv
  • Petr Dvořáček – loutna