O díle

Ištabela Barela je ženou mnoha talentů a širokého záběru. Od doby studií na velmi rozdílných uměleckých školách až do současnosti se střídavě věnuje kresbě a malbě, fotografii, konceptuální tvorbě, instalacím hraničícím se sochařstvím, videu, literární tvorbě a hudbě. Z tohoto zdánlivě náhodného těkání mezi uměleckými formami se však vynořuje vnitřní logika, která je mnohdy překvapující i […]