Na konci roku 2016  jsem se úspěšně zúčastnila soutěžního fotografování v prostorách chátrajících městských lázní v Jablonci nad Nisou. odkaz na soutěž a její pořadatele je zde: Fotosoutěž Genius Loci Jablečných lázní. Ve svém fotografickém záznamu jsem hledala tyto momenty:

  • snaha o zachycení fragmentu živého těla na pozadí fragmentu z interiéru
  • uvidět stopy zmizelých lidí, kteří lázně navštěvovali
  • přenést jakýsi existencionální akcent, který na mne v chátrajícím prostoru doléhá