2006

2006 - Spáči 

fotografický cyklus

Fotografie vznikly během open air festivalu na Bojišti v Trutnově v roce 2005 na starý fotoaparát Sokol.

Video "Kapka" bylo součástí praktické diplomové práce na Favu v Brně 2006. Video je zařazeno v umělecké sbírce Marek.